MAIDON TAKANA: Puhtaita ja tutkittuja maitotuotteita Satamaidolta

Jotta maitotuotteet maistuvat juuri oikeanlaisilta ja ne ovat varmasti laadukkaita sekä puhtaita elintarvikkeita, tekee Satamaidon laboratorio päivittäin valtavan määrän testejä. Jo tiloilta tulevasta raakamaidosta otetaan näytteet. Lisäksi näytteitä otetaan valmistusprosessin aikana ja vielä valmiistakin tuotteista. Maidon laadunvalvonta koskeekin kaikkia maidon käsittelyyn liittyviä toimintoja tuotantotiloilta kauppaan saakka.

labra4

Laboratoriossa tehdään valtava määrä testejä päivittäin.

Maidon ja maitovalmisteiden laadunvalvonta perustuu Satamaidon omaan laatujärjestelmään, johon on sisällytetty niin lainsäädännön vaatimukset kuin asiakkaiden kanssa sovitut laadunvarmistuksen erityistoimet. Meijerin omavalvontajärjestelmällä estetään mahdolliset virheet jo ennakolta. Tämä edellyttää, että järjestelmän tuottamaa tietoa jaetaan aktiivisesti ja hyödynnetään toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Oman laboratorion etuna onkin kyky reagoida nopeasti uusiin tilanteisiin esimerkiksi lisänäytteitä ottamalla ja näytteenottosuunnitelmia kehittämällä.

Laboratoriossa analysoitavat näytteet voidaan jakaa karkeasti raakamaitonäytteisiin ja meijerin tuotantoon liittyviin näytteisiin. Raakamaidon eli tuottajamaidon puhtaus varmistetaan säännöllisesti laboratoriotutkimuksin. Lisäksi raakamaidosta analysoidaan rasva- ja proteiinimäärät sekä lehmien ruokinnan seurantaan liittyvä ureapitoisuus. Uusimpana menetelmänä laboratoriossa on otettu käyttöön myös lehmien tiineystestaukset.

Yli tuhat tulosta päivässä

Raakamaitonäytteiden tulokset toimitetaan sähköisesti maitotiloille, meijereiden tuotantoneuvojille ja tarvittaessa myös raaka-aineen käytöstä vastaaville työnjohtajille. Satamaidon laboratorio tarjoaa raakamaitonäytteiden analyysipalveluja myös muille meijereille, joilla ei ole omaa laboratoriota. Oman tuotannon osalta laboratorion analyysit antavat tietoa muun muassa laitoksen puhtaudesta, ilman laadusta, käytettävästä vedestä, pesuaineista, prosessien ja pesujen toiminnasta sekä valmiiden tuotteiden laadusta ja säilyvyydestä. Kaikille tuloksille on määritetty raja-arvot ja tuloksia seurataan säännöllisesti.

labra2

Laboratoriossa järjestelmällisyys ja tarkkuus on itsestäänselvyys. Elina Aalto tekee muiden laboratorion työntekijöiden tavoin työnsä huolellisesti.

– Satamaidon laboratorio tuottaa reilusti yli 1000 erilaista analyysitulosta joka päivä. Kokenut henkilökunta, automaattianalysaattorit ja sähköinen tulosten siirto mahdollistavat suuren tulosmäärän käsittelyn, kertoo laboratorion esimiehenä työskentelevä tuotekehitys- ja laatupäällikkö Anniina Honkanen.

Maitotuotteita saa maistella työkseen

Tarkkuus ja huolellisuus on laboratorion työntekijöiden perusluonteenpiirre.

– Tässä työssä ei voi oikaista missään vaiheessa, vaan kaikki kokeet tehdään järjestelmällisesti, kertoo 29 vuotta Satamaidolla työskennellyt Maarit Lind.

Myös Kati Järvinen on pitkäaikainen työntekijä, sillä hänellä ei ole kuin viisi työvuotta vähemmän Satamaidon palveluksessa kuin Maaritilla.

– Työ on muuttunut vuosien varrella ja varsinkin tehostunut paljon. Esimerkiksi aikaisemmin raakamaitonäytteet tehtiin käsin viljelemällä ja niiden kasvatusaika oli kolme päivää. Nyt tähänkin on olemassa laite ja tulokset saadaan jo saman päivän aikana, Kati pohtii työnsä muuttumista vuosien saatossa.

1,5 vuotta Satamaidolla työskennellyt Elina Aalto kertoo, että laboratoriossa jokainen osaa kaikki laboratorion työt.

– Laborantin tehtäviin kuuluu myös aistinvarainen havainnointi. Eli tuotteet haistetaan ja maistetaan sekä valmistuspäivänä että parasta ennen päivänä, kertoo Elina

labra1

Aistinvarainen havainnointi on tärkeä osa laadunvalvontaa. Maitojuomaa testaamassa Kati Järvinen.

Laboratoriossa työskentelee myös Eija Mäkelä, joka aloitti Satamaidolla 2009. Laboratorion henkilökunnan yhteenlaskettuja kokemusvuosia Satamaidolla onkin kertynyt jo yli 60. Voimme siis olla iloisia siitä, että nämä naiset tekevät töitä sen eteen, että me saamme nauttia laadukkaita, tutkittuja ja testattuja maitotuotteita joka päivä.

”Maidon takana on artikkelisarja, jossa julkaistaan esittelyjä muun muassa Satamaidon henkilöstöstä, tuottajatiloista ja eläimistä Satamaidon maitotuotteiden takana.


Julkaistu 24.10.2017

Kerro kavereille: