Ivan Puopolon kolumni: Kauramaito on käyttökelpoisen ruoan haaskaamista