Ivan Puopolon kolumni: Kauramaito on käyttökelpoisen ruoan haaskaamista

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ivan-puopolon-kolumni-kauramaito-on-kayttokelpoisen-ruoan-haaskaamista/7412006


Julkaistu 20.5.2019
Kerro kavereille: