Lähes kolme neljästä aikuisesta käyttää maitoa useamman kerran viikossa

Suomalaisesta aikuisväestöstä 70 % käyttää maitoa useamman kerran viikossa. Nuorissa miehissä (18-29-vuotiaat) on eniten maitoa useana päivänä viikossa käyttäviä (78 %), kun taas nuorten naisten maidon käyttö on harvempaa. Heistä vain 62 % käyttää maitoa vähintään useampana päivänä viikossa.

Tiedot selviävät Maito ja Terveys ry:n Kantar TNS Agri Oy:ltä tilaamasta Maidon käyttötutkimuksesta 2020. Kysymyksiin vastasi 1331 aikuista suomalaista, joista puolet oli miehiä, puolet naisia. Tiedot kerättiin helmikuussa Kantar Gallup Forumin internet-avusteisen vastaajapaneelin kautta.

Maidon käyttökertojen määrä on hieman harventunut vuosien varrella, mutta ei lainkaan maitoa käyttävien osuus ei ole 10 vuodessa lisääntynyt. Heitä on 9 % vastaajista.

Jogurtin, viilin ja rahkan käyttöuseus on 10 viime vuoden aikana pysynyt melko samanlaisena. Sitä aiempien 10 vuoden aikana niiden käyttöuseus kasvoi nopeasti.

Jogurttia, viiliä tai rahkaa käyttää päivittäin tai useamman kerran viikossa 54 % vastaajista, noin kerran viikossa 20 %, harvemmin tai satunnaisesti 22 % ja ei lainkaan 4 % vastaajista.

Maitoa käytetään monella tavoin ja monesta syystä

Maitoa käytetään yleisimmin kahvissa tai teessä, ruuanvalmistuksessa ja leivonnassa, juomana sekä puuron ja murojen kanssa. Osa käyttää maitoa myös smoothien valmistukseen ja pieni osa palautumisjuomana.

Maidon käytön syiden kolmen kärki on tottumus (44 %), hyvä maku (33 %) ja kalsiumin saanti (33 %). Muita tärkeitä käyttösyitä ovat maidon kuuluminen suomalaiseen ruokavalioon ja sen terveellisyys.

Miehiä maidon käyttöön ohjaavat eniten tottumus ja hyvä maku. Naiset valitsevat maidon niin ikään tottumuksen vuoksi, mutta seuraavaksi yleisin syy on maidosta saatava kalsium.

Moni pitää maidosta paljon, vielä useampi jogurtista

Maidosta erittäin tai melko paljon pitää 58 % vastaajista, ei kovin paljon tai ei lainkaan vastaa 23 %. Jogurtista yhtä paljon pitää 65 %, ja siitä ei pidä lainkaan 12 %.

Viili on enemmän ikääntyneemmän väestön suosiossa, joskin myös nuoret miehet pitävät viilistä ikääntyneempien tavoin. Keskimäärin viilistä pitää erittäin tai melko paljon 42 % kaikista vastaajista. Rahkasta pitää siitä erittäin tai melko paljon reilu puolet, joka kolmas jonkin verran ja joka viides ei kovin paljon tai ei lainkaan.

Korvataanko maito kasvijuomilla?

Tutkimuksessa kysyttiin myös kasvijuomien käytöstä ja selvitettiin, millaista käyttö on suhteessa maidon käyttöön. En käytä maitoa lainkaan -vastanneista 55 % kertoi, ettei käytä myöskään mitään kasvijuomaa säännöllisesti. Kasvijuomia ovat kaura-, soija-, manteli-, pähkinä- ja riisijuomat.

Maidon käyttämättä jättäminen ei siis välttämättä merkitse sitä, että käyttäisi sen sijaan jotain kasvipohjaista juomaa. Jos maitoa ei korvaa muilla maitovalmisteilla tai juomalla, johon maidon sisältämiä ravintoaineita on lisätty, mm. kalsiumin riittävä saanti voi olla vaarassa.

Kuva: Kolme lasillista maitoa tai muita nestemäisiä maitovalmisteita (kuten jogurtti, viili, rahka) ja muutama viipale juustoa on hyvä määrä päivittäisen kalsiumin saannin turvaamiseksi. Kuvaaja: Margit Lindholm/Studio Elido.

Lähde:

Maidon käyttötutkimus 2020. Kantar TNS Agri Oy.

Lisätietoja:

Maito ja Terveys ry

ETM, laillistettu ravitsemusterapeutti Katariina Lallukka, info@maitojaterveys.fi tai 0400 566202


Julkaistu 19.3.2020

Kerro kavereille: