Todistus hiilidioksidivapaasta sähköstä

Käytämme vastuullisesti tuotettua sähköä

Me satamaitolaiset maidontuottajat kannamme vastuumme ympäristöstä. Niinpä olemme arvojemme mukaisesti varmistaneet, että kaikki meille välitetty sähkö on alkuperätakuumerkittyä ja 100% uusiutuvilla energialähteillä tuotettua. Ympäristöraportissamme sähkön alkuperä on todistuksella osoitettavissa.

Uusiutuvia luonnonvaroja sähköntuotannossa ovat muun muassa vesi, tuuli, aurinko, bio, geoterminen ja ydinvoima. Ympäristöjärjestöjen hallinnoima ja voittoa tavoittelematon EKOenergia-merkki varmistaa, että sähköntuotannossa on otettu huomioon paitsi ilmasto, myös muut ympäristövaikutukset. VENI Energia toimii EKOenergian lisensioituna myyjänä.

Satamaito Veni 2024


Julkaistu 1.3.2024

Kerro kavereille: