6

Vastuullista maidon tuotantoa

Maidontuotannossa lehmän hyvinvointi on tärkeää, sillä vain hyvinvoiva, terve lehmä tuottaa hyvälaatuista maitoa. Lehmän tyytyväisyyteen voidaan vaikuttaa muun muassa ravitsevalla ruoalla, laadukkaalla kasvatusympäristöllä, hyvällä terveydellä ja sen hyvällä hoidolla sekä mahdollisuudella lajille ominaiseen käyttäytymiseen. Satamaitolaisille vastuullisen maidontuotannon keskiössä on Helli, joka voi hyvin.

Vapaa lehmä – pihattonavetan lupsakkaa elämää kotitilalla

Lehmän hyvinvointiin vaikuttavat päivittäiset työt ja elinolosuhteet. Lehmän vuorokaudesta puolet kuuluu lepäilyyn ja märehtimiseen, loppuajan se syö ja käy lypsyllä. Pihattonavetassa lehmän on itse mahdollisuus liikkua pihaton eri osiin syömään, juomaan ja lepäämään.

Lue lisää
9

Korkeimman tason IFS Food -sertifikaatti

Olemme ensimmäisiä meijereitä Suomessa, joilla on IFS Food -sertifikaatti käytössä.

19

Ympäristöfiksut pakkausmateriaalit

Biopohjaiset pakkauksemme pohjautuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja ovat 100 % hiilineutraaleja.

6

Helli voi hyvin - voi sinäkin

Maidontuotannossa lehmän hyvinvointi on tärkeää, sillä vain tyytyväinen, terve lehmä tuottaa hyvälaatuista maitoa.

Satamaitolaisista tuottajatiloista 100 % kanssa on solmittu laatusopimukset

Kaikki satamaitolaiset maidontuottajat ovat sitoutuneet laatusopimukseen, jossa lehmien hyvinvointi on merkittävässä roolissa. Kotitilalla Merikarvialla maitokarjaansa paimentavat Kari Mäkelä ja Seija Latva. Eläinten hyvinvointi oli päällimmäisenä mielessä heidän vaihtaessaan parsinavetasta pihattonavettaan.

Navetassa on itsekin mukava työskennellä, kun huomaa, että eläimet ovat tyytyväisiä, Seija Latva juttelee.

Lue lisää

Mitä lehmän hyvinvointi tarkoittaa

Maidontuotannossa lehmän hyvinvointi vaikuttaa keskeisesti tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Hyvinvointi kattaa monia osa-alueita mukavan lepopaikan, ravinnon ja ulkoilun lisäksi, kuten hyvä terveys ja siitä huolehtiminen, tyypillisen lajikäyttäytymisen mahdollistavat elinolot ja -tilat sekä hyvä ja luottamuksellinen suhde tilalliseen sekä muihin lehmää hoitaviin ihmisiin.

Lue lisää
9

100% uusiutuvaa energiaa

Kaikki meille välitetty sähkö on alkuperätakuumerkittyä ja 100% uusiutuvilla energialähteillä tuotettua.

19

Pidempi säilyvyysaika

Ruokahävikin hillitseminen on oleellinen osa ruoan ilmastovaikutusten pienentämistä. Pidempi säilyvyysaika on nopea ja luonnollinen tapa vähentää ruokahävikkiä.

6

Kohti hiilineutraalia tuotantoa

Vähennämme muun muassa päästöjä ja sidomme niitä ilmasta tuottaaksemme hiilineutraalia maitoa viimeistään vuonna 2035.