Mitä lehmän hyvinvointi tarkoittaa

Mitä lehmän hyvinvointi tarkoittaa

Maidontuotannossa lehmän hyvinvointi vaikuttaa keskeisesti tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Hyvinvointi kattaa monia osa-alueita mukavan lepopaikan, ravinnon ja ulkoilun lisäksi, kuten hyvä terveys ja siitä huolehtiminen, tyypillisen lajikäyttäytymisen mahdollistavat elinolot ja -tilat sekä hyvä ja luottamuksellinen suhde tilalliseen sekä muihin lehmää hoitaviin ihmisiin. Esimerkiksi Naseva edistää lehmien terveyttä ja hyvinvointia.

Lisäksi on tärkeää, että elintarvikkeiden tuotantoketjun toimijoilla on omia arviointiohjelmia, joiden avulla voidaan valvoa ja parantaa eläinten hyvinvointia. Satafood Kehittämisyhdistys ry:n, Osuuskunta Satamaidon sekä maidontuotannon sopimustilojen Elinvoimaa maitotiloille -yhteishankkeena on luotu hyvinvointimittaristo, jonka avulla arvioidaan ja parannetaan eläinten hyvinvointia Satamaidon tiloilla. Mittariston avulla sekä Nasevan ja eläinlääkärikäyntien perusteella tilat auditoidaan aina sovituin väliajoin.

Mikä on Naseva

Satamaitolaisten tuottajatilojen tekemän laatusopimuksen lisäksi valtaosa satamaitolaisista tiloista kuuluu nautojen terveydenhuoltorekisteriin Nasevaan. Naseva on verkkoselaimella käytettävä tietokanta, johon voidaan koota kaikki maitotilan terveydenhuoltoa koskeva tieto. Nasevan toimintaperiaatteena on vastuullisuus, läpinäkyvyys ja toiminnan avoimuus. Sen tehtävänä on edistää lehmien terveyttä ja hyvinvointia, vastuullista eläinlääkkeiden käyttöä sekä kansanterveyttä.

Maitotiloilla tehtävästä hyvästä työstä johtuen suomalaiset lehmät ovat terveitä

Terveydenhuoltoeläinlääkäri käy rekisteriin kuuluvilla maitotiloilla arvioimassa maitokarjan hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä tekijöitä säännöllisesti. Lisäksi tiloilla on eläinlääkärin tekemä kirjallinen terveydenhuoltosuunnitelma. Myös tilallinen itse seuraa eläinten terveydentilaa säännöllisesti muun muassa maitonäytteistä.

Suomessa annetaan antibiootteja vain eläinlääkärin määräyksestä, ei koskaan ennaltaehkäisevästi kuten monissa maissa tehdään. Mahdollisen antibioottihoidon varoajan päätyttyä lehmän maidon jäämättömyys todetaan Ruokaviraston hyväksymällä testillä. Kun tarvitaan hoitotoimenpiteitä lehmälle, ei aiheuteta kipua, vaan esimerkiksi vasikan sarvenaiheiden poistossa käytetään rauhoitusta, puudutusta ja kivunlievitystä.