Hiilineutraalia maitoa

Hiilineutraalia maitoa vuoteen 2035 mennessä

Me satamaitolaiset kannamme vastuumme maidontuotannon ympäristövaikutuksista ja pyrimme vähentämään niitä aktiivisesti. Vähennämme muun muassa päästöjä ja sidomme niitä ilmasta tuottaaksemme hiilineutraalia maitoa viimeistään vuonna 2035. Siihen on maitoketjun osa-alueissa erilaisia keinoja, esimerkiksi tuottajien harjoittama vuoroviljely, nurmen lajikirjon lisääminen ja maaperän hiilensidontaa parantavat pellot. Myös tuotteidemme pidempi säilyvyysaika vähentää ruokahävikkiä, joka on teko maapallon hyväksi.

Lisäksi otamme käyttöön ympäristöfiksummat pakkausmateriaalit. Biopohjainen pakkaus pohjautuu uusiutuviin luonnonvaroihin ja on 100 % hiilineutraali.

Lue lisää ympäristöfiksuista pakkauksista

Mitä hiilineutraalius tarkoittaa

Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin. Hiilinielu sitoo hiilidioksidia enemmän kuin päästää sitä ilmakehään. Tärkeimmät luonnon omat hiilinielut ovat maaperä, metsät ja valtameret.

Miten hiilineutraalius toteutuu Satamaidolla

Satamaitolaisten matka hiilineutraaliutta kohti on aloitettu päästöjen mittaamisella. Hiilijalanjäljen laskenta on suoritettu alueellisesti ja kohdennetusti. Haittavaikutusten keskiarvo on jo lähtötilanteessa alittanut valtakunnallisen raja-arvon. Lisäksi tutkimme hiilijalanjäljen pienentämiseksi tehtävien panostusten merkitystä tilan panos-tuotossuhteeseen. Koetilalla pystyttiin osoittamaan tehtyjen toimenpiteiden parantaneen tulosta ja vastaavasti pienentäneen hiilijalanjäljen muodostumista.

Satamaito – mukana talkoissa hiilijalanjäljen vähentämiseksi

Osa tiloistamme toteuttaa erilaisia keinoja edistääkseen hiilineutraaliutta. Esimerkiksi kasvilajivalinnat ja viljelymenetelmät, kuten vuoroviljely, antavat mahdollisuuksia hiilensidonnan lisäämiseen. Biodiversiteetti eli biologinen monimuotoisuus lisää muun muassa maaperän orgaanisen aineksen määrää ja voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Biodiversiteetti ylläpitää myös luonnon omaa ekosysteemiä estäen esimerkiksi sään ääri-ilmiöitä, kuten kuivuutta ja tulvia, joilla on suora vaikutus ruoantuotantoon.

Rehuviljelyn maaperällä on myös väliä. Maitotilallisten hieta- ja multaperäisten peltojen sisältämät ravinteet ovat paremmin kasvien käytettävissä ja samalla suojassa huuhtoutumiselta.