Käytämme vastuullisesti tuotettua sähköä

Käytämme vastuullisesti tuotettua sähköä

Me satamaitolaiset olemme arvojemme mukaisesti varmistaneet, että kaikki meille välitetty sähkö on alkuperätakuumerkittyä ja 100% uusiutuvilla energialähteillä tuotettua. Ympäristöraportissamme sähkön alkuperä on todistuksella osoitettavissa. Uusiutuvia luonnonvaroja sähköntuotannossa on muun muassa vesivoima yhdessä muiden uusiutuvien tuotantomuotojen kanssa.

Otamme myös käyttöön lämpölaitoksen, jossa on huomioitu biokaasuenergian käyttö osana tuotantoa.