Osuuskunta Satamaidon ilmoituskanava

Tervetuloa Osuuskunta Satamaidon ilmoituskanavalle. Ilmoittajansuojelulaki on tullut voimaan 1.1.2023. Lailla on pantu täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajan-suojeludirektiivi, ns. whistleblowing-direktiivi.

Laki edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät organisaatiot ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä anonyymisti ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai epäkohdista organisaatiossa.

Mihin Satamaidon ilmoituskanavaa voi käyttää ja kuka voi tehdä ilmoituksen?

Ilmoituskanavaa käytetään työntekijöiden ja muiden organisaatioon liittyvien henkilöiden tekemistä väärinkäytöksistä tai epäeettiseen toimintaan liittyvistä tiedoista ilmoittamiseen.

Ilmoituksen voi tehdä Satamaidon työntekijä, entinen työntekijä ja harjoittelija. Myös hallintoneuvoston, hallituksen ja osuuskunnan jäsen sekä yhteistyökumppanit ja heidän työntekijänsä voivat tehdä ilmoituksen.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoittajansuojelulaki velvoittaa yrityksiä varmistamaan, että ilmoitus väärinkäytöksestä voidaan tehdä turvallisesti ja anonyymisti. Kaikenlaiset vastatoimet ilmoittajaa kohtaan on kielletty.

Ilmoitus voi liittyä epäilyyn tai todelliseen tietoon rikkomuksesta esimerkiksi seuraavilla lainsäädännön aloilla: julkinen hankinta, rahanpesu ja terrorismin rahoitus, tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus, liikenneturvallisuus, ympäristönsuojelu, elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi, kansanterveys, kuluttajasuoja, yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Ilmoituskanavasta vastaa Satamaidon yhteistyökumppani Whistleblower Partners.

NÄIN JÄTÄT ILMOITUKSEN WHISTLEBLOWER- JÄRJESTELMÄÄN

Ilmoituksen lähettäminen on turvallista ja helppoa lomakkeen ohjeilla. Voit tehdä ilmoituksen joko nimettömänä tai omalla nimelläsi.

Lähetettyäsi ilmoituksen, saat ruudulle koodin. Tallenna koodi turvalliseen paikkaan, tarvitset sitä päästäksesi takaisin ilmoitukseesi ja nähdäksesi käsittelijän vastaus. Koodi on henkilökohtainen koodisi eikä sitä voida luoda uudelleen. Jos koodi katoaa, voit tehdä ilmoituksen uudelleen.

Saat vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä. Lisäksi tulet saamaan palautteen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vastaanottokuittauksesta.

Laadi ilmoitus ja seuraa ilmoitustasi:

https://nordicwhistle.whistleportal.eu/WhistleBlower/Form/350-650-9edd69c0479a4f8ba4756b7cf5150b8e

Ilmoituskanavan GDPR-seloste