Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Osuuskunta Satamaito
Y-tunnus: 0451103-5
Osoite: Katariinankatu 2, 28100 Pori

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: toimitusjohtaja Anniina Honkanen
Puhelin: +358 44 7226 111
Sähköposti: anniina.honkanen@satamaito.fi

3. Rekisterin nimi

Satamaidon asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän antamia tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja palvelemiseen. Henkilötietoja käsitellään kokonaisuudessaan asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö määräytyy verkkosivuilla olevien lomakkeiden keräämistä tiedoista. Oikeusperusteena käytetään kaikkien rekisterissä olevien tietojen keräämisessä henkilön omaa suostumusta. Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja riippuen lomakkeen keräämistä tiedoista:

  • Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, selain ja käyttöjärjestelmä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän verkkosivujen lomakkeiden kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen käsittelijät. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, mutta poikkeuksen muodostavat viranomaistahot lakisääteisissä tapauksissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ovat rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Rekisterinpitäjän käyttämä palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että tiedot sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä.

9. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista. Tarpeettomat tiedot hävitetään.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän käyttämän verkkosivujen palvelimen palveluntarjoaja vastaa palvelimen asianmukaisesta suojauksesta. Verkkosivujen tiedot välittyvät käyttäen SSL-suojattua yhteyttä. Rekisteri edellyttää tunnistautumista.

11. Rekisteröidyn tietojen korjaus-, tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Tarkastusoikeutta voi käyttää maksuttomasti kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa korjausta ja hävittämistä.
Tietojen korjaus-, tarkastus- ja kieltopyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle ja henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisella ja voimassa olevalla virallisella henkilöllisyystodistuksella.

12. Evästeiden käyttö

Rekisterinpitäjän verkkosivut käyttävät omia ja kolmansien osapuolien evästeitä käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeet keräävät tietoa esimerkiksi verkkosivulla vierailevien kävijöiden liikkumisesta ja käyttäytymisestä. Jotkut evästeet saattavat olla pakollisia rekisterinpitäjän verkkosivujen toimivuuden kannalta.

13. Kolmannen osapuolen palveluista ja rekistereistä

Kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tietoja kävijöistä voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

Google
Verkkosivujen analytiikkatietoja kerää Google LLC:n palvelu Google Analytics. Verkkosivuilla on käytössä Googlen reCAPTCHA, jonka avulla on tarkoitus estää robottiohjelmien lähettämien tietojen tallentuminen rekisteriin.
Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa: https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/