Kohti hiilineutraalia maitoketjua

Me satamaitolaiset maidontuottajat kannamme vastuumme maidontuotannon ympäristövaikutuksista ja pyrimme vähentämään niitä aktiivisesti. Jotta pääsisimme seuraavien vuosikymmenien aikana tavoitteeseemme tuottaa hiilineutraalia maitoa, meidän täytyy vähentää päästöjä ja sitoa niitä ilmasta eri keinoin. Tästä esimerkkinä tuottajien harjoittama vuoroviljely, nurmen lajikirjon lisääminen ja mahdollisimman ison osan vuotta vihreänä olevat pellot, jotka kaikki parantavat maaperän hiilensidontaa. Nämä keinot ovat jo käytössä osalla tiloistamme.

Satamaito – mukana talkoissa hiilijalanjäljen vähentämiseksi.