Kotitilalla kaikki hyvin

Vastuullisen ja kannattavan maidontuotannon perusta rakennetaan Satamaidon kotitiloilla, joissa pidetään hyvää huolta eläinten hyvinvoinnista. Hyvinvoiva eläin tuottaa usein enemmän ja suurempi tuotos lisää tilan kannattavuutta.

Tuottajatiloillamme on käynnissä Satafoodin Elinvoimaa ja hyvinvointia maitotiloille -hanke, jossa perehdytetään tuottajat uuden hyvinvointimittariston käyttöön. Sen avulla he voivat arvioida ja parantaa eläinten hyvinvointia entisestään.

Satamaito panostaa maitotilojen tulevaisuuteen.

Vastuullista maidontuotantoa