Parempaa kannattavuutta ja eläinten hyvinvointia maitotiloille

Satafood Kehittämisyhdistys ry:n ja Satamaito Osk:n yhteistyössä toteutettavan Elinvoimaa ja hyvinvointia maitotiloille -hankkeen tilakäynnit ovat alkaneet. Kehityshankkeen kokonaistavoitteena on parantaa maitotilojen kannattavuutta ja eläinten hyvinvointia maitotiloilla. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Satamaidon maidontuottajat Satakunnan, Pirkan-maan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueilla.

Kannattava tuotanto ja tuotantoeläinten hyvinvointi ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Eettisessä tuotannossa on monia eri näkökulmia ja tuotteiden eettisyys on entistä tärkeämpi kriteeri kuluttajille ostopäätöstä tehdessä. Siksi on tärkeää, että elintarvikkeiden tuotantoketjun toimi-joilla on omia arviointiohjelmia, joiden avulla voidaan valvoa ja parantaa eläinten hyvinvointia. Hyvinvoiva eläin tuottaa usein enemmän, ja suurempi tuotos lisää tilan kannattavuutta. Hankkeessa luodaan hyvinvointimittaristo, jonka avulla arvioidaan ja parannetaan eläinten hyvin-vointia maitotiloilla. Maitotilojen kannattavuutta pyritään parantamaan tarjoamalla tiloille yksilöllistä tilavalmennusta.
Lisätietoja antaa asiantuntija Mia Valtonen, p. 0400 168 809, mia.valtonen@satafood.net

Hanketta rahoittavat Satakunnan, Pirkanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Hankkeen yksityinen rahoitus tulee Osuuskunta Satamaidolta.


Julkaistu 9.10.2018

Kerro kavereille: