Vapaa lehmä – pihattonavetan lupsakkaa elämää kotitilalla

Vapaa lehmä – pihattonavetan lupsakkaa elämää kotitilalla

Lehmän hyvinvointiin vaikuttavat päivittäiset työt ja elinolosuhteet. Lehmän vuorokaudesta puolet kuuluu lepäilyyn ja märehtimiseen, loppuajan se syö ja käy lypsyllä. Pihattonavetassa lehmän on itse mahdollisuus liikkua pihaton eri osiin syömään, juomaan ja lepäämään.

Lehmä tahdistaa käyttäytymisensä ryhmän muiden eläinten kanssa: ruokailuaikana se syö yhdessä muiden kanssa ja lepoaikana koko porukka ottaa nokoset. Turvallinen kuiva makuupaikka, lehmän ja navetan hyvä hygienia, leikkiminen sekä sosiaalinen kanssakäyminen lajitovereiden kanssa vaikuttavat merkittävästi sen hyvinvointiin ravitsevan ruoan ja puhtaan juomaveden lisäksi.

Pihattonavetoissa lehmä voi laiduntaa ympärivuotisesti – miten se vain itse haluaa. Toki sääolosuhteet otetaan aina huomioon, jotta lehmälle ei aiheudu hankaluuksia tai vaaratilanteita. Kesäaikainen laiduntaminen on vähintään 60 päivää, sillä laiduntaminen ja ulkona jaloittelu kesällä edistää lehmän hyvinvointia. Myös parsinavetassa asustavan lehmän lakisääteinen ulkoilumäärä on vähintään 60 päivää kesäaikana. Luomumaidon tuotannossa ulkoilun vähimmäismäärä on 90 päivää.